EJ 140WG

Mã SP: THUỐC TRỪ SÂU

Thông tin sản phẩm:


Cần mua:
Số lượng:
Tạm hết hàng

Đặt để giữ sản phẩm tại shop, không mua không sao
Thuốc trừ sâu: Được kết hợp 2 hoạch chất mạnh. Pha 1 gói cho 25 lít nước, 2 bình cho 1 công
- Chlofluazuron ............  100 g/kg
- Emaectin Benzoate ....   40 g/kg

Chuyên trị sâu Cuốn Lá, Rầy Nâu
Hai hoạt chất trên còn được đăng ký tri: Nhện, Bọ Trĩ, sâu xanh da láng, sâu tơ, .............

 
LIỀU THẤP - HIỆU QUẢ CAO


Vui lòng chờ