FUNGEN - OH 500

Mã SP: THUỐC TRỪ BỆNH

Thông tin sản phẩm:


Cần mua:
Số lượng:
Còn 400 sản phẩm

Đặt để giữ sản phẩm tại shop, không mua không sao
SẢN PHẨM MỚI
FUNGEN - OH 500

Tp: Cu (copper Hydroxide) .... 15,000mg/kg.
CÁCH SỬ DỤNG:
-  Pha 20-25g cho bình 25 lít nước
-  25 lít nước sử dụng cho 500m2.
 
HẠT MỊN, BÁM DÍNH TỐT, HIỆU QUẢ CAO
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÂY TRỒNG


Vui lòng chờ