Mancozeb Blu India

Mã SP: THUỐC TRỪ BỆNH

Thông tin sản phẩm:


Cần mua:
Số lượng:
Còn 20 sản phẩm

Đặt để giữ sản phẩm tại shop, không mua không sao
Thuốc Trừ Bệnh  MACOZEB BLU INDIA (Hộp)

Hoạt chất:  Macozeb ......................... 800g/kg
                  Phụ gia và chất trải đủ .... 1 kg

Công dung:
- Thuốc trừ nấm bệnh hiệu quả cao, phổ tác dụng rộng. Tác động tiếp xúc và thấm sâu.
- Phòng trừ hiệu quả bệnh trên rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp ... Bệnh Thán Thư, Thối Trái, Rẻ Trái, Phấn Trắng, Sương Mai, ..........

Sử Dụng:
- 1-3kg/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện.
- Bệnh nặng phun lần 2 sau 5-7 ngày.
- Lượng nước 400 lít/ha.

Nguyên Liệu Của
FORWARD INTERNETIONAL LTD, INDIA (ẤN ĐỘ)


Vui lòng chờ