Metalaxyl 350EJ

Mã SP: THUỐC TRỪ BỆNH

Thông tin sản phẩm:


Cần mua:
Số lượng:
Còn 1 sản phẩm

Đặt để giữ sản phẩm tại shop, không mua không sao
Thuốc Trừ Bệnh: METALAXYL 350EJ

Hoạt Chất: 
    - Metalaxyl 35% w/w
    - Phụ gia    65%

Công Dụng:
   - Thuốc có tính nội hấp, lưu dẫn mạnh qua thân, lá, rễ và chạy đều trong cây trồng.
   - Thuốc có phổ tác dụng rộng, phòng trừ hữu hiệu bệnh hại trên cây: SẦU RIÊNG, DƯA HẤU, HỒ TIÊU ...
         + NỨT THÂN - XÌ MỦ
         + CHẠY DÂY, HÉO RỦ, SƯƠNG MAI
         + THỐI RỄ


Cách Sử Dụng:
    - Pha 50gr cho bình 25 lít nước. Một công 2 bình
    - Phun khi bệnh mới xuất hiện.
 
PHUN LÀ PHÊ, XỊT LÀ MÊ !
 
 


Vui lòng chờ