Tui PACLO 20- 1KG M2

Thông tin sản phẩm:


Cần mua:
Số lượng:
Còn 10000 sản phẩm

Đặt để giữ sản phẩm tại shop, không mua không sao
Thành Phần:
Bo 2,000ppm; Cu 100ppm.
Nguyên liệu chính từ Paclobutazole 20%.

Công Dụng và Cách Sử Dụng:
- Ức chế sinh trưởng, phân hóa mầm hoa
- Thúc đẩy nhanh quá trình ra hoa, ra mạnh và tập trung.
- Khống chế sự phát triển chiều cao cây, hạn chế đổ ngã.

 
Cây Trông Liều Lượng Sử Dụng
Cây Xoài
Tưới pha 10g/10 lít nước 1m đường kính tán cây,
Tưới quanh gốc vào thời điểm cơi đọt vừa chuyển sang qua lụa 
Sầu Riêng
Pha 50 - 100gr/bình 8 lít. Sử dụng khi cơi đọt thứ 2
chuyển sang màu xanh.
Lúa Pha 50 - 60gr/bình 25 lít. Phun 25 - 30 ngày sau khi sạ
Chú ý:
- Lượng nước sử dụng 400 - 600 lít/ha.
- Chỉ sử dụng với cây khỏe mạnh.
- Sau khi tưới Paclo 20 từ 60 - 90 ngày (lá có màu xanh đậm, mép lá hiện gợn sóng) bắt đầu phun TC RA HOA EN JAPAN hoặc DH 09 EN JAPAN để ra hoa đồng loạt và tập trung.


Vui lòng chờ